Toegankelijkheid

Skip to main content

Regionale Energiestrategie (RES)

De energietransitie is een verandering die we samen doormaken. Om te zorgen dat de transitie zo goed en optimaal mogelijk uitgevoerd wordt, is ons land dan ook ingedeeld in verschillende energie regio's. In totaal hebben we er maarliefst dertig. Als gemeente Moerdijk vallen we onder energie regio West-Brabant. In deze regio werken verschillende partijen samen. Denk aan de gemeente, de provincie en waterschap de Brabantse Delta. Zij werken samen met stakeholders, waaronder wij als onafhankelijk Energiek Moerdijk, aan manieren om lokaal te werken aan meer duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Samen komen ze tot een Regionale Energiestrategie, oftwel RES.

RES West-Brabant

Onze energie regio is een van de pilotregio’s in Nederland die werkt aan een Regionale Energiestrategie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Uiteraard is dat alleen mogelijk is door een goede samenwerking. Niet alleen door instanties, maar ook tussen ondernemers, onderwijs en ondernemende burgers. In deze pilot is in etappes gewerkt naar een gezamenlijke Energiestrategie voor de hele regio. Het plan wordt vanaf 2021 ook echt daadwerkelijk uitgevoerd en iedere twee jaar opnieuw herzien. Zo werken we per regio samen om tussen nu en 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen en in 2050 zelfs helemaal CO2-neutraal te zijn.

 

RES Gespreksassistent

NP RES heeft de RES-gespreksassistent ontwikkeld: een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer gemakkelijk doorheen navigeren om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

Bijvoorbeeld als je je voorbereidt op een gesprek over de RES en nog even snel de juiste feiten en cijfers op een rij wilt hebben. De gespreksassistent geeft per thema korte en bondige informatie, aangevuld met achtergrondinformatie via een ‘lees meer’.