Toegankelijkheid

Skip to main content

(Sport)vereniging

De energierekening is een grote kostenpost voor elke vereniging. Liever zou je de contributie aan iets anders besteden. Of de contributie verlagen zodat er meer mensen lid kunnen worden.

Wist je dat je samen met Energiek Moerdijk ervoor kan zorgen dat je tot wel 70% kunt besparen op de rekening voor gas, water en licht?
Vraag een van onze energiecoaches om langs te komen en zorg zo voor je eigen besparing.

Stimuleringslening - sportaccommodatie

Wil je een sportaccommodatie verbeteren op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en/of veiligheid? Met deze stimuleringslening van de gemeente Moerdijk kun je tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld lenen.

Sportakkoord Moerdijk

In 2019 is  er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een aantal grote sportorganisaties een Nationaal Sportakkoord opgesteld. Sportaanbieders, inwoners en partners uit de gemeente Moerdijk zijn de uitdaging aangegaan om ook voor onze gemeente te komen tot een lokaal sportakkoord en  dat het is gelukt!

Op 19 februari 2020 is het sportakkoord Moerdijk in de Stad Klundert ondertekend door vele betrokkenen: De Kieviten, Optisport, Spido, Hockeyclub Zevenbergen, VV Klundert, TV de Lobbelaer, CKV DSO Klundert, Zwembad de Oester, Dorpstafel Fijnaart, Stichting de Waarden, AV de Groene Ster, Karate Moerdijk, LR en PC Irene, Jeu de Boules Zevenbergen, een inwoner uit Noordhoek, GGD, Energiek Moerdijk, Surplus, Meer Moerdijk en de gemeente Moerdijk.

Het sportakkoord is een set van afspraken waar we in ieder geval in 2020 en 2021 met elkaar aan gaan werken. 

Voor meer informatie kijk je op: https://www.moerdijk.nl/sportakkoord

Bekijk de nieuwste Nieuwsflits hier.

Rijksregelgeving

In 2019 gaat er nieuwe Rijksregelgeving in over energiebesparende maatregelen. Deze kan ook voor uw vereniging gelden. Op basis van uw energieverbruiksgegevens kunt u zelf controleren of u hier aan moet voldoen. Let hierbij op dat er gerekend wordt met het totale verbruik van energie binnen de vereniging, de eventuele opwek van zonnepanelen die achter de meter gebruikt wordt, mag niet van uw verbruik worden afgetrokken. De onderstaande tekst is afkomstig van de website www.rvo.nl 

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.
Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.
Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.

Wat betekent de informatieplicht?
Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf eind februari 2019 het eLoket van www.rvo.nl beschikbaar.

Op https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer vindt u uitgebreide informatie over de informatieplicht.
Op https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/ vindt u uitgebreide informatie over alles wat er over energiebesparing in het Activiteitenbesluit is opgenomen.

Interesse?

Vul je naam in.
Vul je e-mailadres in.
Vul je telefoonnummer in.