Toegankelijkheid

Skip to main content

Kernen

De gemeente Moerdijk bestaat uit elf kernen. Energiek Moerdijk vindt het belangrijk om lokale samenwerking mogelijk te maken. Dat doen we door advies te geven aan de dorpstafels en de dorpsraden. We zijn aanwezig op informatiebijeenkomsten.  We oefenen invloed uit op de gemeentepolitiek.

Hier kun je lezen wat Energiek Moerdijk in jouw dorp betekent.

Heb je plannen voor je dorp en wil je die met ons bespreken? Dat kan. Neem contact op.

Kernen