Toegankelijkheid

Skip to main content

Willemstad

Onze gemeente Moerdijk wordt gevormd door dorpsgemeenschappen, elf in totaal. In elke kern is een dorpsraad actief. Enthousiaste bewoners ontwikkelen hier voorstellen die de gemeenschap leefbaar maken en houden. Energiek Moerdijk helpt de dorpsraden om initiatieven op het gebied van duurzame energie te realiseren. De opbrengsten van deze projecten komen altijd ten goede aan het eigen dorp en worden dan weer gebruikt voor nieuwe duurzame en sociale projecten.

Verduurzamingsmaatregelen in Willemstad

Beschermd stadsgezicht willemstadZonne-energie en zonnepanelen staan sterk in de belangstelling in Nederland. Hoewel het product en de toepassing ervan al lang bestaan is de aandacht ervoor groot. Via de overheid, energiebedrijven, installateurs en ook het internet nemen burgers steeds meer kennis van de technische en financiële mogelijkheden van de toepassing van zonnecollectoren. En dat blijft niet zonder gevolgen.

Ook bij de gemeente Moerdijk leidt dit tot stijgende aantallen aanvragen voor zonnepanelen. De praktijk leert alleen dat plaatsing op basis van het huidige beleid vaak niet mogelijk is bij monumenten en binnen het beschermde stadsgezicht, omdat de regelgeving daarvoor onvoldoende ruimte biedt. De gemeente heeft Dorp, Stad en Land daarom gevraagd te kijken of een actualisering van het beleid voor zonnecollectoren in beschermd gebied en bij monumenten mogelijk is, met als doel het duurzaamheidsbeleid van de gemeente duidelijker en meer herkenbaar vorm te geven. De nieuwe criteria uit deze notitie zijn een lokale aanzet voor die actualisering.

Wil je verduurzamingsmaatregelen nemen en woon je in Willemstad? Dan is het goed om te weten dat voor alle objecten in het gebied van het beschermd stadsgezicht, bijvoorbeeld zonnepanelen en andere zaken vergunningsplichtig zijn.

Neem contact op met de gemeente Moerdijk over de vergunningsplicht of kijk op https://www.omgevingsloket.nl/. Natuurlijk legt één van onze energiecoaches het ook graag uit.

Sporten en besparen

In Willemstad heeft de voetbalvereniging een energiescan van Energiek Moerdijk laten uitvoeren. De kantine en de kleedkamers zijn vervolgens geïsoleerd waardoor de club een flinke kostenpost minder heeft.

Ben je geïnteresseerd in dit project? Of wil je een energiescan door Energiek Moerdijk laten uitvoeren? Neem dan contact op met een van onze energiecoaches.