Organisatie

Op het gebied van organisatie worden binnen deze werkgroep de volgende zaken verder uitgewerkt:

bestuurlijke structuur; statuten en ook een financieel plan voor de komende vijf jaar. Ook hoe er gecommuniceerd wordt tussen de werkgroepen maar ook naar buiten toe wordt in deze werkgroep geregeld.

Bestuursleden

dimph rubbens

Dimph Rubbens - Voorzitter

Energiek Moerdijk is een gemeenschapscoöperatie die energie als middel inzet voor sociale veerkracht en leefbaarheid in alle kernen. We stimuleren lokale, sociale participatie bij grootschalige wind- en zonprojecten zodat iedereen mee kan doen met de energietransitie en zoveel mogelijk de lusten en lasten verdeeld worden. Door Energiek Moerdijk kan ik een bijdrage leveren aan volhoudbare toekomst!

ambassadeur cees den heyerJoep Peeraer - Secretaris

Onze organisatie draagt bij aan de bewustwording van de inwoners van Moerdijk (en daarbuiten), dat ons klimaat wel degelijk aan het veranderen is en dat de energietransitie een verantwoordelijkheid is van ons allen. Verduurzamen hoeft geen geld te kosten! Wij helpen de inwoners van Moerdijk om deze transitie op een slimme en innovatieve manier aan te pakken, zodat er financiële middelen overblijven om de leefbaarheid van de kernen in Moerdijk voor alle inwoners hoog te houden. Hierbij is het voor ons van groot belang dat iedereen (rijk en arm) mee kan in dit transitieproces. Mijn bestuurlijke en technische ervaring zet ik in om de gestelde doelen te behalen.

ambassadeurs hans van suylekomTon Haverkamp - Penningmeester

Ik zet me in voor en met Energiek Moerdijk omdat ik graag mijn kennis op het gebied van verwarming, warmte / koeltechniek inzet in het wegwijs maken van de inwoners van de gemeente Moerdijk op het gebied van energiebesparing. Daarnaast assisteren bij het bepalen wat de prioriteit heeft bij het nemen van een energiebesparende maatregel.