Toegankelijkheid

Skip to main content

Organisatie

Op het gebied van organisatie worden binnen deze werkgroep de volgende zaken verder uitgewerkt:

bestuurlijke structuur; statuten en ook een financieel plan voor de komende vijf jaar. Ook hoe er gecommuniceerd wordt tussen de werkgroepen maar ook naar buiten toe wordt in deze werkgroep geregeld.

Bestuursleden

Dimph Rubbens

Dimph Rubbens

Voorzitter
Joep Peeraer

Joep Peeraer

Secretaris
Ton Haverkamp

Ton Haverkamp

Penningmeester
Adwin van As

Adwin van As