Toegankelijkheid

Skip to main content

Subsidies energiebesparende oplossingen

Mijn woning verbeteren en verduurzamen: waar begin ik?

Je kunt van de Rijksoverheid aantrekkelijke subsidies krijgen voor een warmtepomp, isolatie, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. Met deze subsidies verlaag je de kosten flink. Op de website van de overheid vind je een actueel overzicht van welke subsidies er zijn en de laatste informatie. Ontdek welke subsidies er zijn en waar je ze kunt aanvragen. Verbeterjehuis.nl is jouw gids voor een duurzaam huis met alle verbeteropties op een rij.
Ga naar Verbeterjehuis.nl

Het energiezuiniger maken van je huis levert je altijd geld op. Soms direct en soms op de korte of lange termijn. Maar je moet wel eerst investeren. Gelukkig helpt de overheid een handje door subsidies te verstrekken.

We maken onderscheid tussen particuliere en zakelijke subsidies:

1. Subsidies en financieringsmogelijkheden particulieren

1.1 Klimaatsubsidie gemeente Moerdijk
Met deze subsidieregeling helpt de gemeente Moerdijk inwoners, VVE’s en bedrijven om tuinen en daken in te richten op het veranderend klimaat. Er kan onder meer subsidie worden aangevraagd voor groene daken, regentonnen (en andere waterreservoirs) en maatregelen waarbij tegels worden vervangen door groen of verharding die water doorlaat.
Voor meer informatie: https://www.moerdijk.nl/klimaatsubsidie 

1.2 Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
Bestemd voor woningeigenaren van koopwoningen en hoofdverblijf.
Voor meer informatie: www.RVO.nl/ISDE

1.3 Nationaal Isolatieprogramma
Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren. De nadruk ligt daarbij op de slecht geïsoleerde woningen (label E, F en G).
Voor meer informatie: https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/nationaal-isolatieprogramma
 
1.4 Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie
Op deze pagina vind je een overzicht van de meest gebruikte nationale en regionale subsidies en andere financiële regelingen voor de uitvoering van de lokale warmtetransitie.
Voor meer informatie: https://www.nplw.nl/nplw/overzicht+subsidies+en+financiele+regelingen/default.aspx

1.1 Financieringsmogelijkheden particulieren

1.1.1 Stimuleringsregeling – woning gemeente Moerdijk

De stimuleringsregeling heeft aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente. Het is simpel: de gemeente verstrekt een goedkope lening voor verbeteren van uw woning op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en/of levensloopbestendigheid.
Voor meer informatie: www.moerdijk.nl/stimuleringslening

 

1.1.2 Energiebespaarlening voor particulieren
De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Warmtefonds (voorheen Nationaal Energiebespaarfonds). Het fonds wordt ingezet om particuliere woningeigenaren, Verenigingen van Eigenaren en scholen een gunstige Energiebespaarlening te bieden.
 Voor meer informatie: www.energiebespaarlening.nl

 nationaal energiebespaarfonds
 

2. Zakelijke subsidies en financieringsmogelijkheden

2.1 Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)
Voor zakelijke gebruikers.
Voor meer informatie: www.RVO.nl/ISDE

2.2 Energie-Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers
Dit is een fiscale regeling waarbij de overheid steunt in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Voordeel: de energiekosten gaan omlaag en er wordt minder belasting betaald.
Voor meer informatie: www.RVO.nl/EIA

2.3 Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). 
Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken.
Voor meer informatie: MIA en Vamil voor ondernemers | RVO.nl | Rijksdienst

2.4 Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). 
Voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sce

2.5 Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE
De SEEH is bedoeld voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Deze subsidie helpt u makkelijker uw verduurzamingsprojecten te realiseren.
Voor meer informatie: www.RVO.nl/SEEH-VvE

2.6 Zon SDE++
Investeert u in zonnestroom of zonnewarmte? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De SDE++ is er ook voor investeringen op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte.
Voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sde

2.7 Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)
De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.
Voor meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties
 
2.8 Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)
De subsidieregeling Verduurzaming MKB is bedoeld voor ondernemers die hun bedrijfspand willen verduurzamen zonder dat ze hiertoe wettelijk verplicht zijn. 
Voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svm