Toegankelijkheid

Skip to main content

Fijnaart

Onze gemeente Moerdijk wordt gevormd door dorpsgemeenschappen, elf in totaal. In elke kern is een dorpstafel actief. Enthousiaste bewoners ontwikkelen hier voorstellen die de gemeenschap leefbaar maken en houden. Energiek Moerdijk helpt de dorpstafel om initiatieven op het gebied van duurzame energie te realiseren. De opbrengsten van deze projecten komen altijd ten goede aan het eigen dorp en worden dan weer gebruikt voor nieuwe duurzame en sociale projecten.