Toegankelijkheid

Skip to main content

Windenergie

We hebben windenergie nodig omdat het schoon en oneindig is. We produceren het zelf en zijn zo dus minder afhankelijk van energie uit andere landen. Uit windenergie halen we meer stroom dan uit zonne-energie. Een windmolen produceert net zoveel stroom als twaalf voetbalvelden met zonnepanelen.

De dorpsmolen

De gemeente Moerdijk heeft besloten dat er voor het jaar 2020 voor 85MW aan windenergie in onze gemeente gerealiseerd moet zijn. Energiek Moerdijk heeft de gemeente overtuigd dat een deel van die opgewekte energie ten goede moet komen aan de inwoners van de gemeente zelf. Het resultaat is dat er dorpsmolens komen. Dit zijn windmolens die lokaal eigendom worden. Alle stroom die hiermee wordt geproduceerd gaat naar de Moerdijkers. Een windmolen levert heel wat stroom. Genoeg voor 2000 huishoudens, of om 350 sportvelden een jaar lang te verlichten.

28 windmolens A16 zorgen voor energietransitie

Langs de snelweg A16 in West-Brabant 28 windmolens gebouwd. Daarop kunnen 100.000 huishoudens draaien. Daarmee wordt in één klap een grote stap gezet in de nodige energietransitie in Brabant. Omwonenden doen en delen straks mee. Kijk voor meer informatie over dit project op EnergieA16.nl

Windmolens Hoeven

Participeren

Ben je geïnteresseerd in de plannen voor de dorpsmolens? Neem dan contact op met de consulenten van Energiek Moerdijk.