fbpx

Wat is de energietransitie?

De energietransitie is de overgang van het huidige energiesysteem naar een met duurzame, hernieuwbare energie. De transitie waar we nu precies middenin zitten dus. Dit is een verandering die we met zijn allen moeten doen.

Die verandering te weeg brengen, dat begint met hoe we tegen dingen aankijken en wat we van dingen vinden. Zo maken we ons bijvoorbeeld zorgen over de kilmaatverandering en vinden we het belangrijk dat er nieuwe brandstoffen gebruikt worden voor fossiele varianten compleet uitgeput zijn. Tijd voor actie dus!

Klimaatakkoord: minder CO2 in 2050

In 2015 werd de klimaattop in Parijs gehouden. Hier zijn er afspraken gemaakt over hoe klimaatverandering zo veel mogelijk beperkt kan worden. Eén van deze punten is dat de CO2-uitstoot in 2050 een heel stuk minder moet zijn dan nu.

Voor Nederland zijn de doelstellingen van het akkoord in 2018 vastgelegd in het Klimaatakkoord. De doelstelling van het akkoord is om tussen nu en 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen. In 2050 moet Nederland zelfs helemaal CO2-neutraal zijn. Dit allemaal om problemen als gevolg van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. Hoe dit moet gebeuren? Dat is waar de energietransitie om de hoek komt kijken.

2050 klinkt misschien nog heel ver weg, maar het is belangrijk om je te bedenken dat de energietransitie iets is dat langere tijd in beslag neemt. Het is een mindset en een hele omslag van ons 'normale' systeem. Die maak je dus niet even in een paar jaar. En als je dan gaat rekenen, is het dus best al snel.

De energietransitie: Overstappen van aardgas

 Eén van de plannen en voorwaarden om deze doelen te halen, is het stoppen met het gebruik van aardgas voor verwarmingsdoeleinden. Denk hierbij aan het verwarmen van woningen en het gas dat we vaak gebruiken om op te koken. Door de jaren heen zijn er veel verschillende ideeën en mogelijkheden bedacht om over te stappen naar een groenere vorm van energie. Dat kan zo simpel zijn als koken op inductie of een andere elektrische kookplaat en bijvoorbeeld verwarmen met een warmtepomp of via stadsverwarming.

De regie voor de overgang naar aardgasvrij ligt vooral bij gemeenten. Het doel is om in 2021 50.000 gebouwen per jaar aardgasvrij te kunnen maken. Ruim vóór 2030 stijgt dit aantal naar 200.000 woningen per jaar.

Sla de handen regionaal in één

Zoals eerder al genoemd is het echt een verandering, een transitie, die we samen moeten maken. Om dit zo succesvol mogelijk te laten gebeuren, is ons land opgedeeld in 30 energie regio's. Moerdijk valt onder regio West-Brabant. De gemeente, de provincie en ook waterschap de Brabantse Delta werken op dit moment binnen deze regio samen met stakeholders, bijvoorbeeld wij als onafhankelijk Energiek Moerdijk, om de doelen en Regionale Energiestrategie (RES) uit te rollen.

Wat kan ik doen voor de energietransitie?

Er zijn zowel grote als kleinere stappen die je kunt nemen om je steentje bij te dragen aan de energietransitie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen, het laten plaatsen van een warmtepomp, maar ook aan dingen als het vervangen van verlichting door led lampen en het overstappen naar een groene energieleverancier. Wil je weten wat je precies allemaal kunt doen? We helpen je ook graag door het afnemen van een energiescan.