Start geluidsmetingen langs A16

Momenteel wordt er bij Langeweg en Zevenbergschen Hoek nulmetingen voor geluid uitgevoerd.
Doel van deze geluidsmetingen is om vooraf een goede indruk te krijgen van de huidige geluidsbelasting op de omgeving. Een goede nulmeting is essentieel voor het meten van de effecten van de windmolens als die daar daadwerkelijk staan. Daarna worden de metingen geregeld uitgevoerd en geven ze inzicht in of en in welke mate het geluid in het woon- en leefklimaat is veranderd.

Lees meer: Start geluidsmetingen langs A16

Energieprijsvraag voor gebied rond A16

Bijdragen aan de energietransitie én aan een aantrekkelijk en gewaardeerd landschap. Het is één van de grote uitdagingen bij het behalen van de klimaatdoelen van Parijs.
In deze prijsvraag gaan de provincie Noord-Brabant en Nederland Boven Water op zoek naar unieke ideeën voor het gebied rond de A16 die deze beide eigenschappen in zich hebben.

Lees meer: Energieprijsvraag voor gebied rond A16