Nieuws

Hoe klimaatneutraal zijn de verkiezingsprogramma’s van Moerdijk?

Hoe klimaatneutraal zijn de verkiezingsprogramma’s van Moerdijk?

Hoe klimaatneutraal zijn de verkiezingsprogramma’s van Moerdijk?

Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om erachter te komen hoe de verschillende politieke partijen binnen de gemeente Moerdijk denken over duurzaamheid kun je natuurlijk alle partijprogramma’s lezen. Dat is nog een hele klus. Je kunt ook het kieskompas voor de gemeenteraadsverkiezingen invullen. Om je alvast op weg te helpen laten we je hieronder zien hoe de partijen in Moerdijk denken over de twee stellingen die zijn opgenomen over duurzaamheid en energie in het kieskompas.

 

 

Stelling 1: De gemeente moet zich actief inzetten voor het plaatsen van nieuwe windmolens

Helemaal mee eens: -

Mee eens: D66

Niet mee eens: CDA, PvdA en Moerdijk Lokaal

Helemaal niet mee eens: CU, VVD, SP, Burgerbelangen Moerdijk en Onafhankelijk Moerdijk

 

Eén partij voor windmolens

Het staat vast dat Moerdijk in 2030 energie neutraal moet zijn. D66 is de enige partij die zegt dat die doelstelling haalbaar is door meer energie te besparen en door duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld met windmolens, zonnepanelenvelden of andere innovatieve manieren.

 

Waarom is de rest tegen meer windmolens?

De andere partijen vinden dat er wel genoeg molens zijn geplaatst. Moerdijk Lokaal wil alleen meer windmolens als de eigen inwoners hier veel meer van profiteren.

 

Alternatieven voor windenergie

Maar hoe willen de overige partijen dan de doelstelling van 2030 halen? Onafhankelijk Moerdijk en VVD vinden dat er meer aandacht moet komen voor benutting van aardwarmte. Het CDA wil de focus leggen op het gebruik van zonne-energie, restwarmte van bedrijven en het gebruik van biomassa. Burger Belangen Moerdijk wil graag dat de gemeente een intensieve samenwerking aangaat met bedrijven, scholen en gemeenschapsgebouwen om daken te benutten voor zonnecellen en - collectoren. Ook willen ze aandacht voor mini waterkrachtcentrales, aardwarmte op geringe diepte, energieopslag, en draadloze energie overdracht. PvdA wil juist energiegebruik voorkomen door bestaande gebouwen en woningen te renoveren of beter te isoleren. De SP zet vol in op zonnepanelen. Alleen de CU geeft geen alternatief in de kieswijzer.

Stelling 2: De gemeente moet inwoners subsidie geven voor de aanschaf van zonnepanelen.

Helemaal mee eens: PvdA en SP

Mee eens: CDA en VVD

Niet mee eens: CU, D66, Moerdijk Lokaal en Onafhankelijk Moerdijk.

Helemaal niet mee eens: Burger Belangen Moerdijk.

 

Zonne-energie met subsidie

Over subsidie op zonnepanelen zijn de partijen in Moerdijk verdeeld. PvdA en SP zijn het helemaal eens met de stelling. Het CDA is voorstander van een subsidie in de vorm van een renteloze lening. De VVD wil dat nieuwe woningbouwprojecten zoveel mogelijk energieneutraal zijn: optimale isolatie, van het gas af, gebruik van geothermie en zonne-energie.

 

Wel zonne-energie, geen subsidie

Alle lokale partijen, CU en D66 zijn tegen subsidie op zonnepanelen. Waarom willen ze dat niet? Moerdijk Lokaal denkt dat met subsidies voor zonnepanelen ongelijkheid in de hand wordt gewerkt. Veel liever wil ze dat de gemeente goedkope leningen verstrekt en zonneweides faciliteert zodat iedereen kan profiteren van zonne-energie. Ook de CU vindt dat zonnepanelen met privaat geld aangeschaft moeten worden. D66, Burger Belangen Moerdijk en Onafhankelijk Moerdijk zijn niet voor subsidies op zonnepanelen maar willen burgers wel stimuleren tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen zoals isolatie en opwekking van duurzame energie bijvoorbeeld via Energiek Moerdijk.

 

Energiek Moerdijk

Het burgerinitiatief Energiek Moerdijk zet zich in voor een duurzame en leefbare gemeente. Wij helpen iedereen die maatregelen wil nemen om zijn huis of bedrijf te verduurzamen. Wij doen dat bijvoorbeeld met de gratis huisscan, die je hier aan kan vragen op onze website. Onze website is er ook om jou zoveel mogelijk informatie te geven over wat er speelt in onze gemeente.

 

(bron: www.moerdijk.kieskompas.nl)

0
0
0
s2smodern