Subsidie

Het energiezuiniger maken van je huis levert je altijd geld op. Soms direct en soms op de korte of lange termijn. Maar je moet wel eerst investeren. Gelukkig helpt de overheid een handje door subsidies te verstrekken.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

De Subsidie energiebesparing eigen huis ontvang je als je minimaal twee energiebesparende maatregelen neemt. Je kunt daarbij denken aan het isoleren van het dak en het plaatsen van HR++ glas. Andere voorwaarden zijn:

  • Per woning kan één keer subsidie worden aangevraagd.
  • Het indienen van de aanvraag moet gebeuren voordat de activiteit wordt uitgevoerd.
  • De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bij de Kamer van Koophandel geregistreerd bedrijf.
  • Bij goedkeuring van de subsidie moeten de werkzaamheden binnen vier maanden zijn gerealiseerd.

Naast deze landelijke subsidie hebben de provincie en gemeentes ook vaak subsidiepotjes. Het is verstandig om voordat je energiebesparende maatregelen neemt, eerst te informeren welke regelingen er op dit moment zijn. Energiek Moerdijk kan je hierover adviseren.