Toegankelijkheid

Skip to main content

Informatiebijeenkomst energiehoofdstructuur in gemeente Moerdijk

Datum: 30 oktober 2023
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Gemeentehuis

De energietransitie is in volle gang. We produceren steeds meer groene energie en in hoog tempo verduurzamen we onze woningen en bedrijven. Er is veel nieuwe infrastructuur nodig om iedereen in de toekomst van voldoende duurzame energie te kunnen voorzien. Dat wordt de energiehoofdstructuur* genoemd. Dit raakt ook de gemeente Moerdijk, voornamelijk aan de oostkant van ons grondgebied. Op 30 oktober organiseren we een informatieavond. U bent u harte welkom.

https://www.moerdijk.nl/web/Nieuws-Algemeen/Nieuws-2023/Nieuws-oktober-2023/Informatiebijeenkomst-energiehoofdstructuur-in-gemeente-Moerdijk.html