Toegankelijkheid

Skip to main content

Zeg, ken jij de RES al? Doe mee!

13 december 2019

Elke gemeente, provincie en elk waterschap werkt op dit moment binnen zijn eigen regio samen met belanghebbenden aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES helpt hen (en ons dus ook) om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Een hele mondvol, maar wat betekenen al die dingen en doet Moerdijk ook mee?

Wat is een transitie?

Dit is een fundamentele systeemverandering die de hele maatschappij raakt. Voor de warmtetransitie is de afspraak dat er in 2050 geen CO2 meer mag worden uitgestoten. Om dat te bereiken moeten we allemaal ons leven veranderen, of we dat nou willen of niet. De warmtetransitie heeft effect op ons allemaal. Nieuwbouwprojecten krijgen bijvoorbeeld al geen gasaansluitingen meer. Daar moet dus al goed nagedacht worden over andere manieren van verwarmen. Maar straks mogen ook bestaande gebouwen geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas).

Wat is duurzame elektriciteit?

Dit is elektriciteit waarvoor geen fossiele brandstoffen nodig zijn. Duurzame elektriciteit wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen die hernieuwbaar zijn, zoals zon en wind. Maar er zijn nog meer natuurlijke bronnen zoals water en aardwarmte. Er wordt ook energie opgewekt uit organisch materiaal (biomassa) zoals mest, hout, snoeiafval, gft, vezels en vet. Vaak gaat het om reststromen die anders afval zouden zijn. Biomassa groeit weer aan, daarom is bio-energie hernieuwbare energie. Veel mensen denken dat kernenergie ook duurzaam is. Maar dat is niet zo want de grondstof die daarvoor wordt gebruikt is uranium en dat kan opraken. Bovendien komt er afval vrij wat niet veilig kan worden opgeslagen.

Wat is opslag en energie-infrastructuur?

We kennen allemaal wel de traditionele energienetwerken zoals het elektriciteitsnetwerk en het gasnetwerk. Ook benzinestations vallen onder de energie-infrastructuur. Met de komst van nieuwe energiebronnen moeten er ook nieuwe infrastructuren worden aangelegd, anders kun je helemaal geen gebruik maken van de energie die wordt opgewekt op zee, diep in de aarde of op de industrieterreinen. Tegelijk moeten we nadenken over de opslag van nieuwe vormen van energie. Iedereen met zonnepanelen weet dat je alleen de energie daarvan overdag kunt gebruiken, als de zon schijnt. De rest gaat naar het elektriciteitsnetwerk. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om batterijen in de wijken te plaatsen.

Wat gebeurt er in Moerdijk?

Vanuit de gemeente Moerdijk zijn de ambtenaren en wethouder Brummans betrokken bij de RES. De coöperatie Energiek Moerdijk geeft input via werkateliers van de RES en laat in de gemeente zo veel mogelijk de stem van inwoners horen.


Wat gebeurt er al in Moerdijk of is in ontwikkeling:

  • Er wordt windenergie opgewekt waarvan een deel van de opbrengst gebruikt zal worden om de energietransitie verder aan te jagen.
  • Er is een zonneweide in ontwikkeling.
  • Burgers worden gestimuleerd om hun huizen te isoleren.
  • Bedrijven en scholen krijgen hulp om andere oplossingen te zoeken voor hun energiegebruik.
  • Het industriegebied Moerdijk zoekt naar mogelijkheden om biomassa op te wekken.
  • Er zijn plannen om een infrastructuur aan te leggen van het havengebied naar de kassen bij Dinteloord zodat de energie die in de industrie vrijkomt opnieuw kan worden gebruikt in de tuinbouw.

 

Maar dat is nog lang niet genoeg om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Wil je met ons meedenken en actief meedoen aan de energietransitie? Meld je dan aan op www.energiekmoerdijk.nl

Nationaal programma RES

Je kunt ook meedenken met de RES. Via de website www.regionale-energiestrategie.nl kun je op landelijk niveau en op regionaal niveau kijken wat er allemaal al gebeurd is en wat de plannen zijn. Je kunt je hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief of je eigen ideeën indienen. Wordt geen klimaatontkenner, maar doe mee!