Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag ondernemersevent Duurzame Mobiliteit

09 november 2023

In het kader van de Nationale Klimaatweek organiseerden de ondernemersverenigingen van Klundert, Fijnaart en Zevenbergen op 2 november jl. in samenwerking met Energiek Moerdijk een bijeenkomst in het kader van duurzame mobiliteit.

 

Ondernemersevent 2023 3

In een sfeervolle ambiance van “De Stad Klundert” luisterden circa dertig ondernemers naar een boeiende en leerzame uiteenzetting over de mobiliteitsmogelijkheden van de toekomst. De presentatie werd verzorgd door de heer Henri Steenbergen, directeur Mobiliteit van Rabobank Nederland. 

 

 Op inspirerende basis en met heldere voorbeelden nam de heer Steenbergen de aanwezigen mee in zijn presentatie. Volgens de heer Steenbergen is de opmars van de elektrische auto niet te stuiten. Om de CO2-uitstoot van het autoverkeer te verlagen, mogen er in Nederland vanaf 2030 geen nieuwe auto’s die rijden op fossiele brandstof worden verkocht. De rest van de EU zal vanaf 2035 volgen. Ook gaf hij aan dat diverse steden in Nederland op termijn verboden gebied zullen zijn voor (bestel)auto’s, die rijden op fossiele brandstof. Hij bepleitte daarom dat ondernemers nu reeds moeten nadenken over hun toekomstige goederenvervoer, maar vooral ook hun mogelijkheden om te kunnen opladen.

 

Na een korte pauze vervolgde de heer Leo Boer, directeur ChargeNow uit Oud-Gastel de avond met een (aansluitende) presentatie over de vele mogelijkheden van elektrisch laden van auto’s. Daarnaast had hij meerdere laadstations meegenomen, zodat de aanwezigen  daadwerkelijk konden zien wat ChargeNow hen zoal te bieden had.

Ondernemersevent 2023 1

 

 Zo gaf de heer Boer aan dat zijn bedrijf niet alleen leverancier van laadpalen was doch dat ChargeNow zijn klanten in allerlei facetten van de levensloop van de laadpaal voorzien. Ook gaf de heer Boer aan dat zijn bedrijf steeds zoekt naar nieuwe mogelijkheden van elektrisch laden. Hierbij noemde hij onder andere het voorbeeld van een laadstation gekoppeld aan een carport van zonnepanelen. Aan het einde van de avond stelde Taxibedrijf Goverde uit Zevenbergen de aanwezigen in de gelegenheid hun elektrische taxi te bewonderen en te laten voorlichten.

Ondernemersevent 2023 2