Toegankelijkheid

Skip to main content

Van elkaar leren op energiesafari

24 juli 2020

De 16 gemeenten in West-Brabant zijn met elkaar op energiesafari gegaan. Ze zijn bij verschillende locaties geweest om ideeën op te doen over duurzame energie. Want het is zonde als alle gemeenten zelf het wiel uit gaan vinden. Deze vraag stond tijdens de energiesafari centraal: ‘Hoe gaan we in West-Brabant om met het duurzaam opwekken, de opslag, en het transport van warmte en elektriciteit?’.

Beleidsmakers van alle West-Brabantse gemeenten gingen mee op energiesafari in Fijnaart, Bergen op Zoom en Roosendaal. In Fijnaart bezochten ze het windmolenpark Oud-Dintel, waar ze het verhaal hoorde van de gemeente, maar ook van bewoners. In Roosendaal ging de safari langs afvalverwerker SUEZ. Daar zagen ze hoe de afvalcentrale van SUEZ werkt en hoe daar warmte wordt opgewekt met afval. Die warmte wordt weer gebruikt om de woningen te verwarmen in Roosendaal. De safari ging ook langs de gemeentewerven in Bergen op Zoom, waar flink wat zonnepanelen op het dak liggen. Deze vormen een zonnecentrale van de energiecoöperatie, waar bewoners lid van kunnen worden.

De energietransitie kan alleen slagen met lokaal eigenaarschap en grote betrokkenheid van iedereen. Door samen op te trekken, valt veel te leren van elkaar. Daarom komen betrokkenen ook samen in werkateliers en raadsledenbijeenkomsten.

Bron: https://energieregiowb.nl/