Toegankelijkheid

Skip to main content

Ton Haverkamp is gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!

29 april 2024

Wij feliciteren Ton Haverkamp met zijn Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Haverkamp was van 1990 tot 1995 raadslid van de gemeente Fijnaart en Heijningen, Daarnaast is hij voorzitter van CDA afdeling Moerdijk, van 2003 tot 20211 en sinds 2017 tot en met nu. Voorzitter van de Ondernemersvereniging Fijnaart, van 2011 tot 2019. Organisatie van activiteiten en vertegenwoordigen van belangen ondernemers bij de gemeente en instanties. Initiator en secretaris-penningmeester van de lokale energiecoöperatie Energiek Moerdijk, van 2013 tot heden. Initiator en penningmeester van de Coöperatieve Kredietunie West-Brabant, die ondernemers middels coaching en extern kapitaal verder helpt.

Energiek Moerdijk

Ton is indertijd door Michael Daamen benaderd om een lokale energie coöperatie mee op te zetten. Ton heeft vanaf het begin een bijdrage geleverd aan de oprichting van Energiek Moerdijk in 2013. In het begin had Energiek Moerdijk een sociaal- maatschappelijk model ontwikkeld bij de verkoop van zonnepanelen. Drie lokale installateurs brachten we 10 jaar geleden bij elkaar om samen de zonnepanelen, die toen nog geen gemeengoed waren, te verkopen. Doelstelling was om kwaliteit te waarborgen, kosten voor de inwoners zo laag mogelijk houden en het lokale MKB te stimuleren om zo de lokale leefbaarheid te stimuleren.

Omdat deze vorm van burgerinitiatief in die beginjaren nieuw was, werd er veel werk door Ton uitgevoerd om een waterdicht systeem op te zetten voor verkoop van zonnepanelen en Energiek Moerdijk een intermediaire rol had tussen de installateurs en de inwoners die zonnepanelen kochten. Door het verfijnen van deze samenwerking, konden de zonnepanelen door de 3 installateurs gezamenlijk worden ingekocht hetgeen ten goede kwam aan de kopers. Ook kregen de inwoners die zonnepanelen kochten korting in de vorm van certificaten met de garantie dat de korting op termijn zou worden terugbetaald. De woningeigenaren kregen de korting in de vorm van certificaten en met deze certificaten werden de zonnepanelen aangeschaft voor de kinderboerderij de Dierenploeg in Zevenbergen. Het was eerste maatschappelijke project van Energiek Moerdijk. Ton heeft gezorgd dat het systeem van certificaten goed werd opgezet.

Energiek Moerdijk is er voor alle inwoners en ook de kleine energiebesparende maatregelen krijgen de aandacht op de website van Energiek Moerdijk en via de social media. Ton is daarbij altijd betrokken als een realistisch bestuurslid die het risicomanagement goed in de gaten houdt. Daarna zijn er vele projecten gevolgd, zoals het uitvoeren van honderden energiescans door vrijwilligers, organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, Momenteel wordt de blowerdoortest opgezet door Energiek Moerdijk en vindt er maandelijks overleg plaats met de ambtenaren van de gemeente Moerdijk.

Ook heeft Energiek Moerdijk aan de wieg gestaan van de oprichting van STEM. Stichting Energietransitie Moerdijk. Ton was een van de ondertekenaars van de statuten voor STEM. Deze stichting verzorgt de financiële geldstromen die uit de windmolens langs de A16 worden gehaald t.b.v. de inwoners van Moerdijk. Een ander groot sociaal maatschappelijk project dat de energietransitie voor de inwoners van Moerdijk financieel beter te dragen maakt, uit de koker van Energiek Moerdijk. Later is dit model op andere plaatsen in Nederland ook uitgevoerd, omdat Dhr. E. Nijpels dit op een Energiek Moerdijk congres meegenomen heeft bij zijn klimaatonderhandelingen.