Toegankelijkheid

Skip to main content

Rabo ClubSupport 2022

22 augustus 2022

Wij doen mee aan Rabo ClubSupport 2022! Vanaf 5 september t/m 27 september kun je je stem uitbrengen. Met een club vrijwilligers proberen wij de inwoners van de gemeente Moerdijk te ondersteunen en adviseren over energiebesparende mogelijkheden en informatie te verstrekken over de energietransitie en milieubesparende maatregelen.

Ons doel

Onze werkzaamheden verrichten wij geheel onbezoldigd en geheel voor eigen rekening. Graag willen wij de kosten van de vereniging voor het geven van voorlichting en reclamemateriaal middels de clubbijdrage verlagen.

Stemmen

Stemmen kan (vanaf 5 september) via:

Bekijk de Energiek Moerdijk pagina op Rabobank.nl

Waarom?

Rabobank wil clubs sterker en toekomstbestendig maken. Bij de inschrijving voor Rabo ClubSupport geven clubs aan waaraan ze de financiële steun besteden, bijvoorbeeld aan het verduurzamen van het clubhuis, of aan vervoer, waardoor kinderen opgehaald en thuisgebracht kunnen worden. Of voor de werving van extra vrijwilligers, waardoor meer clubleden kunnen deelnemen. De maatschappelijke bestedingsdoelen zijn goed voor de club & goed voor de buurt.