Toegankelijkheid

Skip to main content

Plan voor windmolens A16 steeds concreter

13 april 2018

Energiek Moerdijk maakt werk van lokale participatie en zet zich daar proactief voor in.
EM levert een bijdrage aan de lokale participatie van de windmolens. Een deel van de financiële opbrengsten zal STEM Stichting Energietransitie Moerdijk met de gemeenschap van de gemeente Moerdijk verkennen hoe deze opbrengsten revolverend kunnen worden ingezet voor energietransitieprojecten in Moerdijk. Willen de partijen in aanmerking komen voor een vergunning voor een windmolen, moeten deze partijen 25% van de opbrengst beschikbaar stellen voor de gemeenschap in Moerdijk.

 

Lees hier het stuk op BNdeStem: https://www.bndestem.nl/moerdijk/plan-voor-windmolens-a16-steeds-concreter~a123bb55/