Toegankelijkheid

Skip to main content

Moerdijk aardgasvrij in 2050: maar hoe dan?

09 november 2020

Nederland wil uiterlijk in 2050 van het aardgas af, dus ook Moerdijk gaat daarmee aan de slag. Hoe gaan we dat doen en wat betekent dat voor onze inwoners? Om het daar met elkaar over te hebben organiseren we een online informatiebijeenkomst op maandag 23 november van 19.30 tot 21.00 uur.

Om aardgasvrij te kunnen wonen, moeten de alternatieven duidelijk zijn. Daarom brengt de gemeente per gebied de alternatieven voor aardgas in kaart: hoe kunnen we aardgasvrij wonen? Ook kijken we naar de volgorde waarin de verschillende delen van de gemeente dadelijk van het gas af gaan om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn: wie is wanneer aan de beurt? Dat schrijven we komend jaar op in een plan: de Transitievisie Warmte.

Bijeenkomst

Tijdens de online bijeenkomst vertelt wethouder Désirée Brummans wat zij belangrijk vindt bij de overstap naar aardgasvrij wonen in Moerdijk. We presenteren de uitkomsten van een enquête onder inwoners. Deelnemers krijgen een eerste idee van de alternatieven voor aardgas. En we vertellen hoe we hiermee verder gaan.

Enquête

Maar eerst zijn we benieuwd naar de ideeën, wensen en zorgen van inwoners. Laat het ons weten! De vragenlijst staat op www.moerdijk.nl/aardgasvrij. Invullen kan tot en met 15 november.

Aanmelden bijeenkomst

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.moerdijk.nl/aardgasvrij. Vóór de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een uitnodiging met een link.