Toegankelijkheid

Skip to main content

Fonds versnelling Regionale Energie Strategie (FRES)

26 oktober 2023

Nederland kent steeds meer energie-initiatieven: groepen (buurt)bewoners die actief aan de slag gaan met duurzame, lokale energie. Dat is goed nieuws! Deze initiatieven zijn een belangrijke schakel in het verduurzamen van Nederland. De Stichting Fonds versnelling Regionale Energie Strategie (FRES) in West-Brabant is opgericht om te helpen investeren in de ontwikkelfase van projecten en het verder professionaliseren van lokale initiatieven.

Belang van burger initiatief

Inwoners zijn essentieel voor het succes van de energietransitie. Zo kunnen burgers als lid meebeslissen en mee profiteren van de opwek van duurzame energie bij hen in de buurt. Lokaal eigenaarschap noemen we dat. Dat vergroot het draagvlak en versnelt het halen van de klimaatdoelstellingen.

Van idee naar uitvoering

In de regio West-Brabant zijn veel initiatieven (veelal in de vorm van een energiecoöperaties), waar ondertussen honderden mensen lid van zijn. In de praktijk blijkt het voor energiecoöperaties, andere burgerinitiatieven en bedrijven best lastig om hun idee voor een duurzaam energieproject om te zetten in iets concreets, of om aan te sluiten bij grootschalige projectontwikkelingen. De belangrijkste redenen zijn gebrek aan expertise, tijd en/of geld.

FRES biedt de mogelijkheid om in de lastige fase van ‘idee’ naar ‘realisatie’ deze projecten professioneel te ondersteunen. Daarmee wordt het aantal projecten vergroot en neemt de deskundigheid van de lokale initiatieven ook toe. En dat is hard nodig, want de overheid ziet graag dat de lokale gemeenschap voor ten minste 50% eigenaar wordt van lokale duurzame energieprojecten.

Meer informatie? Bel Jan Snelders, coördinator stichting FRES op: 06 14767412