Toegankelijkheid

Skip to main content

Doe mee met de Klimaatweek!

19 oktober 2023

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Moerdijk steeds duurzamer. De gemeente, veel inwoners en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Om nóg meer inwoners en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, wil Energiek Moerdijk aandacht schenken aan de landelijke klimaatweek door activiteiten en initiatieven in Moerdijk onder de aandacht te brengen.

Ga naar onze 'Klimaatweek pagina' voor meer informatie.