Toegankelijkheid

Skip to main content

De energietransitie, waar staan we (voor)?

21 januari 2021

Er gebeurt al heel veel in Nederland, ook in Brabant. De vier Brabantse regio’s hebben ieder een regionale energiestrategie opgesteld en daaruit volgt voorlopig een ambitie voor wind- en zonneparken tot 2030 (zie tabel in het artikel). De ambitie voor warmte, besparen en zon op dak en nog veel meer is hier achterwege gelaten.

Vrijwel iedere gemeente kent wel een of meerdere lokale energie collectieven en op bijna 10% van alle particuliere daken liggen zonnepanelen. Het aantal laadpalen en elektrische auto’s neemt eveneens toe.

Toename duurzame opwek EnergietransitieAlleen maar energie produceren en aan het bestaande elektriciteitsnet leveren is geen duurzame oplossing. Het net is daar technisch nooit voor ontworpen en kan al die nieuwe energie niet goed verwerken. Er komt een moment waarop we alle nieuwe opgewekte energie niet op het net kunnen leveren en dan wordt een investering in duurzame energieopwekking al snel een verliespost. De toename van duurzame opwek vraagt een gelijke toename van een flexibel netwerk met bijbehorend marktmodel. Gaat de toename van duurzame opwek sneller dan het aanpassen van het marktmodel, en/of het netwerk, dan ontstaan problemen die zich uiten via bijvoorbeeld negatieve prijsvorming. Technische-, economische en sociale innovatie zijn nodig op alle terreinen. Samenwerking en regie is essentieel om te voorkomen dat de maatschappelijke kosten onnodig uit de pan rijzen.

Het is tijd voor een grondige revisie van het bestaande elektriciteitsnet, hergebruik van het gasnet en dat in combinatie met nieuwe netten, bijvoorbeeld voor warmte en waterstof. En dan hoort daar conversie en opslag in te worden meegenomen.

Bron: Brabant.nl

Lees de volledige publicatie De energietransitie, waar staan we (voor)? op publicatie.brabant.nl