Toegankelijkheid

Skip to main content

Klimaatweek

Doe mee met de Klimaatweek

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Moerdijk steeds duurzamer. De gemeente, veel inwoners en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Om nóg meer inwoners en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, wil Energiek Moerdijk aandacht schenken aan de landelijke klimaatweek door activiteiten en initiatieven in Moerdijk onder de aandacht te brengen.

Iedereen doet WAT

Als iedereen wat doet voor het klimaat kunnen we samen de CO2-uitstoot in Moerdijk verlagen. Daarom roepen we inwoners en organisaties in héél Moerdijk op om te laten zien en horen op welke manier ze bijdragen aan de Co2-uitstoot verlaging.  

Goede voorbeelden

Samen zetten we van 31 oktober tot en met 6 november 2022 duurzame initiatieven in Moerdijk in de spotlight en brengen we Moerdijk in beweging om een extra stap te zetten voor het klimaat. De Nationale Klimaatweek vindt plaats onder aanvoering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 Bekijk de aangeklede huisjes in de gemeente: Bekijk de foto's 

 

Bespaartips zonder investering