Willemstad

Onze gemeente Moerdijk wordt gevormd door dorpsgemeenschappen, elf in totaal. In elke kern is een dorpsraad actief. Enthousiaste bewoners ontwikkelen hier voorstellen die de gemeenschap leefbaar maken en houden. Energiek Moerdijk helpt de dorpsraden om initiatieven op het gebied van duurzame energie te realiseren. De opbrengsten van deze projecten komen altijd ten goede aan het eigen dorp en worden dan weer gebruikt voor nieuwe duurzame en sociale projecten.

Verduurzamingsmaatregelen in Willemstad

Beschermd stadsgezicht willemstadWil je verduurzamingsmaatregelen nemen en woon je in Willemstad? Dan is het goed om te weten dat voor alle objecten in het gebied van het beschermd stadsgezicht, bijvoorbeeld zonnepanelen en andere zaken vergunningsplichtig zijn.

Neem contact op met de gemeente Moerdijk over de vergunningsplicht of kijk op https://www.omgevingsloket.nl/. Natuurlijk legt één van onze energie-experts het ook graag uit.

Sporten en besparen

In Willemstad heeft de voetbalvereniging een energiescan van Energiek Moerdijk laten uitvoeren. De kantine en de kleedkamers zijn vervolgens geïsoleerd waardoor de club een flinke kostenpost minder heeft.

Ben je geïnteresseerd in dit project? Of wil je een huisscan door Energiek Moerdijk laten uitvoeren? Neem dan contact op met een van onze energie-experts.