Klundert

Onze gemeente Moerdijk wordt gevormd door dorpsgemeenschappen, elf in totaal. In elke kern is een dorpsraad actief. Enthousiaste bewoners ontwikkelen hier voorstellen die de gemeenschap leefbaar maken en houden. Energiek Moerdijk helpt de dorpsraden om initiatieven op het gebied van duurzame energie te realiseren. De opbrengsten van deze projecten komen altijd ten goede aan het eigen dorp en worden dan weer gebruikt voor nieuwe duurzame en sociale projecten.

De Dorpsmolen

In 2020 moet in onze gemeente voor 85 MW aan windenergie worden opgewekt. Een groot deel daarvan moet komen uit een nieuw te bouwen windmolenpark aan de rand van Klundert. Energiek Moerdijk vraagt zich af wat de inwoners van Moerdijk zelf aan deze energie hebben. Daarom heeft ze een plan ingebracht bij de gemeente om sociale randvoorwaarden te verbinden aan het plaatsen van de windmolens. Een of meerdere windmolens moeten lokaal eigendom worden. De energieopbrengsten komen dan ten goede aan de bewoners van Klundert. Tegelijk wordt er door de eigenaar van het windmolenpark ook een zonneweide aangelegd.

Ben je geïnteresseerd in het project De Dorpsmolen? Of wil je weten wat Energiek Moerdijk voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze energie-experts:

De energie-expert van Energiek Moerdijk voor Klundert is: