Nieuws

Gemeenten, Woonkwartier en huurdersvereniging Fijn Wonen maken concrete afspraken

 concrete woonafspraken voor 2020

Op woensdag 29 januari ondertekenden Gemeente Halderberge, Gemeente Moerdijk, Woonkwartier en huurdersvereniging Fijn Wonen de jaarschijf 2020. Hierin staan concrete afspraken voor dit jaar over de thema’s organisatie en samenwerking, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, kwaliteit en duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg en inzet op de leefbaarheid in wijken en buurten. Deze afspraken zijn een uitwerking van de regionale prestatieafspraken die ze eind 2017 met elkaar maakten.

Woningkwaliteit en duurzaamheid

Naast het reguliere onderhoud verbetert Woonkwartier in 2020 in een projectmatige aanpak de kwaliteit van 183 huurwoningen (77 gemeente Moerdijk / 106 gemeente Halderberge). Hiermee wordt ook de duurzaamheid, de levensloopbestendigheid en de veiligheid verbeterd. Dit sluit nauw aan bij het gemeentelijk woonbeleid van beide gemeenten. In 2020 bereiden beide gemeenten een Transitievisie Warmte voor, die uiterlijk in 2021 klaar moet zijn. De transitievisie maakt in grote lijnen duidelijk hoe wijken uiterlijk in 2050 gefaseerd aardgasvrij gemaakt kunnen worden in samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties. Woonkwartier voert dit jaar vijf pilotprojecten uit waarbij 32 woningen (20 gemeente Moerdijk / 12 gemeente Halderberge) vanuit een verschillende aanpak worden verduurzaamd. Daarnaast worden door middel van voorlichting en campagnes huurders bewust gemaakt van wat ze zelf kunnen doen om energiezuinig te leven.

Lees het hele artikel hier.

0
0
0
s2smodern