Nieuws

Stem energiebewust op 20 maart 2019

Stem energiebewust op 20 maart 2019

Wil jij ook graag wat te zeggen hebben over windmolens in je buurt? Wil je weten hoe je in de toekomst je huis of bedrijf moet verwarmen? Vind je het ook zo belangrijk dat je in je woonplaats droge voeten houdt? Dat kan door op 20 maart je stem uit te brengen op de vertegenwoordigers die dezelfde ideeën hebben als jij. Want dan zijn er verkiezingen voor de provincie én het waterschap. Je moet dus twee keer stemmen. Maar hoe kom je erachter op wie je moet stemmen? Lees het hier.

Beslissingen die ons direct raken

Nederland telt in totaal 12 provincies en 21 waterschappen. Wij kiezen zelf wie ons vertegenwoordigt in de besturen ervan. Deze verkiezingen hebben traditioneel een lagere opkomst dan landelijke verkiezingen. En dat is eigenlijk gek, want de beslissingen die het waterschap en de provincie nemen, raken ons veel eerder, omdat ze altijd te maken hebben met het gebied waar we wonen en leven.

Duurzame energie

Een van de kerntaken van de provincie is het stimuleren van de productie van duurzame energie. De provincie moet ook ons landschap beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. In Brabant is dit (tot de verkiezingen) het werkterrein van Anne-Marie Spierings (D66). Zij is gedeputeerde van agrarische ontwikkeling, energie en bestuur. Tijdens het Energie symposium wat Energiek Moerdijk in mei 2018 organiseerde, vertelde ze hoe belangrijk zij het vindt dat jongeren worden betrokken bij de energietransitie. Het provinciebestuur heeft in december de Energieagenda 2019-2030 vastgesteld. Daarin staat dat Brabant in 2050 voor 100% klimaatneutraal moet zijn.

Windmolens en zonnevelden

In 2018 nam de provincie ook het besluit om 28 windmolens langs de A16 te laten bouwen. ‘We hebben ons in de keuze van de locaties sterk laten leiden door de inbreng van de omgeving’, vertelt gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA). ‘Zo hebben we gekozen voor locaties waarbij zo min mogelijk woningen geluidshinder ervaren’. In de toekomst zullen er steeds vaker beslissingen moeten worden genomen over het plaatsen van windmolens, zonnevelden of misschien zelfs wel een kerncentrale. Alle politieke partijen hebben daar hun eigen ideeën over.

In de stemwijzer: Nieuwe kerncentrale?

Ben je het ermee eens dat Brabant in 2050 klimaatneutraal is of vind je dat het allemaal veel te langzaam gaat? En vind je dat er meer windmolens moeten komen of denk je dat er goede alternatieven voor het opwekken van energie zijn? Op www.stemwijzer.nl kun je makkelijk en snel bepalen welke partij jouw voorkeur heeft. Er zijn 30 stellingen waaronder de volgende twee:

  • Uiterlijk in 2035 moet Noord-Brabant energieneutraal zijn (alle energie moet dan duurzaam worden opgewekt).
  • In Noord-Brabant mag een nieuwe kerncentrale komen.


Sommige partijen zijn het hiermee eens, maar de meeste partijen vinden een kerncentrale onveilig of zeggen dat er in Brabant geen ruimte voor is. Wat vind jij?

Wat doet het waterschap?

Het waterschap Brabantse Delta houdt de waterstand op peil, beschermt het land tegen hoog water en maakt ons afvalwater schoon. Het waterschap denkt ook na over hoe we om moeten gaan met lange droge zomers of steeds heftiger wordende regenbuien. Vind jij dat het waterschap moet meebetalen aan klimaatregelingen in bestaande wijken? Doe de stemhulp op www.brabantsedelta.mijnstem.nl. Zo vind je de kandidaat die jou het best vertegenwoordigt in het waterschap.

Denk en doe mee

Energiek Moerdijk is een coöperatie van en voor de inwoners van de gemeente Moerdijk. Samen met lokale ondernemers, ambtenaren en politici werken we aan energiebesparing en aan het zelf produceren van duurzame energie. Door te stemmen voor het bestuur van provincie en het waterschap, heb je invloed op hoe jouw toekomst er uit gaat zien. Je kunt ook meedenken op kleinere schaal; in je eigen woonplaats via de dorpstafels. En op nog kleinere schaal kun je beginnen met energie te besparen in je eigen huis. Vraag vandaag nog een gratis huisscan aan.


Bronnen:
www.brabant.nl
www.brabantsedelta.nl
www.stemwijzer.nl

0
0
0
s2smodern