Nieuws

Energieprestatie - BENG

Energieprestatie - BENG

Wat is BENG?

BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen en is ontstaan uit de Europese richtlijnen voor energieprestaties van gebouwen, waar ook de EPC en het energielabel vandaan komen. Vanaf 2020 zal BENG de huidige energielabels gaan vervangen als maatstaf voor het energiegebruik van het gebouw. Voor overheidsgebouwen is BENG al vanaf 1 januari dit jaar van toepassing.

Doel
BENG is een wettelijke maatregel om energiebesparing en duurzame opwekking van energie bij nieuwe woningen, kantoren en andere gebouwen te stimuleren, dan wel te verplichten. Hiermee moeten nieuwe gebouwen bijdragen aan het reduceren van het energiegebruik, het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee het reduceren van de CO2-uitstoot in Nederland.

Opbouw
In de BENG wordt gekeken naar 3 aspecten van energie:
1. Energiebehoefte: Dit is het daadwerkelijk verbruik dat een gebouw nodig heeft om gebruikt te kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan energie voor verlichting, warm water, verwarming en koeling.
2. Primair fossiel energiegebruik: Dit is de hoeveelheid fossiele brandstof die nodig is om in de energiebehoefte van aspect 1 te voldoen. Het verschil hierin tussen 1 en 2 is het rendement van de opwekking. Een kolencentrale heeft een laag rendement en zal daarom meer fossiele brandstof nodig hebben om in dezelfde energiebehoefte te voorzien dan een warmtepomp;
3. Aandeel hernieuwbare energie: De hoeveelheid duurzame energie die het gebouw gebruikt en/of opwekken.

Om aan de eisen te voldoen moet een nieuw gebouw onder de limiet blijven voor de eerste 2 aspecten en een minimaal percentage duurzame energie gebruiken en/of opwekken. Voor renovaties en bestaande gebouwen gelden deze eisen niet.

Wettelijke eisen
Op het moment zijn de eisen voor BENG nog niet definitief. Zo worden er nog aanpassingen gedaan in de maximale hoeveelheid energie die een gebouw mag gebruiken en het minimale aandeel hernieuwbare energie dat een gebouw nodig heeft. Naar verwachting zal tegen de herfst bekend zijn waar nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2020 aan moeten voldoen. Vanaf die datum is ook de nieuwe rekenmethode voor het bepalen van de 3 aspecten verplicht.
Op het moment hoeven alleen nog overheidsgebouwen aan de eisen voor BENG te voldoen. Private instellingen met een publieke taak zoals onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen worden niet als overheidsgebouwen gezien.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/energieprestatie-beng

0
0
0
s2smodern