Nieuws

Of je voor of tegen bent, dit gaat gewoon gebeuren...

Of je voor of tegen bent, dit gaat gewoon gebeuren...

Vorig jaar zijn in Parijs stevige afspraken gemaakt om de stijging van de temperatuur op aarde onder de 2 graden Celsius te kunnen houden. Daarvoor zal het gebruik van fossiele brandstoffen, tot bijna nihil teruggebracht moeten worden. Het nieuwe kabinet kiest voor 49% CO2 reductie in 2030. Vastgelegd in een klimaatwet. Uit te voeren door een Minister van Klimaat.

Uit solidariteit met de mensen in Groningen, de leefomgeving, of omdat onze gemeente dit wettelijk door het rijk krijgt opgelegd? Dan moet over krap 12 jaar het gasverbruik bijna gehalveerd zijn. Dit raakt alle inwoners met een gasaansluiting thuis en op het werk, of je nu een eigen pand hebt of huurt. Er zal geïnvesteerd moeten worden in isolatie en elektrische apparatuur voor koken en verwarming.

 

De gasvlam doven is een dure zaak kopt BN De Stem onlangs. Lage- en middeninkomens komen financieel in problemen volgens de krant. Voor een rijtjeshuis kost dat naar schatting 18.000 euro. Voor woningen in het buitengebied nog veel meer. Er is geld nodig om ervoor te zorgen dat iedereen niet alleen moet, maar ook kan meedoen volgens de Vereniging Eigenhuis.  De belasting op gas gaat dit jaar al vast met € 200 per jaar omhoog.

Rekeningrijden wordt ingevoerd en elektrische auto’s nemen vanaf 2018 eenvlucht. In 2030 wordt geen fossiel aangedreven auto meer verkocht volgens het regeerakkoord. De industrie zal mogelijk een groot deel van haar CO2 uitstoot moeten gaanafvangen en ondergronds opslaan. De wereld verandert in rap tempo, wat betekent dit voor Moerdijk?!

Om dit voor onze inwoners en bedrijven op een voordelige manier voor elkaar te krijgen heeft Energiek Moerdijk een actieplan opgesteld. Energiek Moerdijk wil dat de gemeente de regie pakt. Om dit uit te voeren, samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties.

Er kan al een hele boel volgens het actieplan. De energietransitie is ook een kans. Voor bedrijven, omdat die meer circulair gaan ondernemen. Voor woningeigenaren om levensloopbestendig wonen te combineren met lage woonlasten (en hogere woningwaarde). Voor Woonkwartier om hun woningvoorraad toekomstig bestendig te maken terwijl de woonlasten voor de huurders betaalbaar blijven. Voor een gezonde en betaalbare huisvesting voor het onderwijs. Voor sportverenigingen om hun exploitatielasten laag te houden en voor de gezondheid en leefbaarheid in Moerdijk omdat de luchtkwaliteit fors zal verbeteren.

Wanneer op een slimme manier onze zon- en windenergie oogsten kan met de opbrengst de gasvlam in Moerdijk op een goedkope manier gedoofd worden. Wie doen er mee? Welke ideeën heeft u? De beste ideeën worden op  het symposium  dat Energiek Moerdijk organiseert in  2018 organiseert, gepresenteerd.

 

Bestuur Energiek Moerdijk

0
0
0
s2smodern