fbpx

Nieuws

Blokhut, Helwijk is nul-op-de-meter!

Blokhut, Helwijk is nul-op-de-meter!

Eind 2016 hoorde Energiek Moerdijk dat de Blokhut in Helwijk bij de verbouwing interesse had in het toepassen van zonnepanelen.  Er volgde er al snel een gesprek met Stichting Kindervreugd, een vereniging met 200 leden en ruim 100 vrijwilligers, die de Blokhut exploitert. In het gesprek bleek dat, na geruime tijd met de gemeente te hebben overlegd, een plan was ontstaan om de Blokhut grondig te verbouwen, moderniseren en uit te breiden, een bittere noodzakelijk om de leefbaarheid van de woonkern Helwijk hoog te houden.

 

De andere partner in dit plan was de Brabantse Waard, nu Woonkwartier. Deze investeerde in Helwijk door de bouw van nieuwe appartementen en bezit een groot aantal sociale huurwoningen in de kern. De Woningbouwvereniging was dus ook zeer gebaad bij het leefbaar houden van Helwijk en wilde ook in de Blokhut investeren.

Bij de uitvoering van een grootschalige verbouwing (of nieuwbouw) is het altijd goed om te kijken naar het gebruik van duurzame middelen en energievoorzieningen. Juist dan geldt dat verduurzaming geld gaat opleveren m.n. voor de gebruiker! De Stichting was na enkele rekenvoorbeelden al snel overtuigd dat een nul-op-de-meter optie onderzocht moest worden.

Op naar de (nieuwe) eigenaar van de Blokhut, Woonkwartier!

Daar bleek dat in het uitvoeringsplan alleen verduurzamingsactiviteiten vastgelegd waren voor een betere isolatie van het pand, Verwarming met een conventionele CV-ketel en geen warmtepomp en ook geen zonnepanelen, etc werden toegepast. Woonkwartier, een alliantiepartner van Energiek Moerdijk, stond wel direct open voor ideeën voor een verdere verduurzaming van de Blokhut, maar wat gaat dat kosten en wat brengt het op! In de weken daarna hebben de experts van Energiek Moerdijk berekeningen gemaakt van de verschillende opties, de kosten en de opbrengsten, waarbij de doelstelling altijd was, dat de opbrengsten (op middellange termijn) hoger moesten zijn dan de kosten.

Energiek Moerdijk heeft daarop een advies uitgebracht om het gebouw te verwarmen met laag temperatuur vloerverwarming d.m.v. een lucht/water warmtepomp en zelf energie (stroom) op te wekken met zonnepanelen voor de nieuwe situatie. Hierdoor moest er wel vloerverwarming gelegd worden in het oude deel van het pand (meerkosten), maar kon door het leggen van zonnepanelen de kosten van het nieuwe dak oplaag. Tijdens de bouw en in de nazorg is door gebruiker en Woonkwartier meerdere keren aan Energiek Moerdijk gevraagd om advies en controle van de onderaannemers op technisch gebied, maar ook om hulp bij aanvraag van subsidies en andere zaken.

Resultaat is het eerste nul-op-de-meter buurthuis in de gemeente Moerdijk!

Uiteindelijk is een win/win/win situatie ontstaan, waarbij de Stichting minder kosten heeft, Woonkwartier een waardevermeerdering van hun pand(en) bewerkstelligt en de gemeente een verbetering van de leefbaarheid van de kern Helwijk overhoud en niet te vergeten de bewoners van Helwijk en daarbuiten. Daarnaast heeft dit project de (vrijwillige) experts van Energiek Moerdijk weer verder gemotiveerd om, met hun technische kennis, adviezen over subsidie en financieringsmogelijkheden en capaciteiten om de juiste partijen aan elkaar te verbinden, meer van deze projecten op te pakken in het verduurzamingstraject van onze mooie gemeente.

0
0
0
s2sdefault