Nieuws

2014: samenwerken ontdekken

In de overgang van het oude naar het nieuwe jaar is het tijd voor reflectie bij Energiek Moerdijk. Het jaar 2014 kan worden getypeerd als het jaar, waarin het samenwerken centraal staat. Het samenwerken met de overheid, het lokale bedrijfsleven en het onderwijs. Samenwerken lijkt zo vanzelf sprekend, maar dat is het niet.

Als je als burger iets wilt wat een meerwaarde oplevert voor de gemeenschap zoek je mede burgers. Samen werk je het idee uit tot een plan. En als je met elkaar het plan goed genoeg vindt leg je het voor. Bij voorbeeld aan de gemeente, omdat er vergunningen nodig zijn of zij eigenaar is van grond en opstallen. De gemeente op haar beurt maakt ook plannen en legt deze plannen vervolgens voor aan de belanghebbenden. Maar wat als het burger initiatief niet overeenkomt met de plannen van de gemeente? Dan ga je met elkaar in gesprek en ontdek je dat er meer tijd nodig is om tot realisatie van het plan te komen. Daar moet je je niet door laten ontmoedigen en door er moeite voor te blijven doen en te blijven zoeken naar constructieve oplossingen, gaat het uiteindelijk lukken. Het voorzien van zonnepanelen op het dak van kinderboerderij De Dierenploeg en ook het voorzien van zonnepanelen op de gebouwen die de gemeente in eigendom heeft vragen tijd om het goed voor te bereiden omdat er zoveel partijen gaan samenwerken. De verwachting is dat de gebiedsplannen kunnen helpen om in 2015 tot concrete uitvoering te komen van duurzame, energieKe projecten in de verschillende kernen.

ZonopMoerdijk

Met drie installatie partners uit de gemeente Moerdijk werkt Energiek Moerdijk samen in het project Zon op Moerdijk. Het afgelopen jaar heeft Energiek Moerdijk in alle kernen pv installaties kunnen installeren op daken van particuliere eigenaren. Zij profiteren van de zelf opgewekte stroom; leveren het “te veel” aan het net en betrekken tegen de zelfde condities stroom in de uren dat de zon niet schijnt. En daarmee leveren eveneens een bijdrage aan de doelen die door de overheid zijn gesteld.

Energiebesparing

Energiek Moerdijk zet ook in op energie besparing. Samen met de coöperaties uit de gemeente Drimmelen, Halderberge, Dongen, Oosterhout en Gilze en Rijen bereiden we samen een project voor om burgers te helpen met hun energie besparingsopgave. Niet iedereen is zich ervan bewust, maar per 1 januari 2015 zullen vanuit overheidswege alle woningen worden voorzien van een energie label. Een energie label is hiermee van directe invloed op de waarde van de woning. Voor meer informatie zie http://www.energielabel.nl/woningen

Leefbaarheid

Energiek Moerdijk besteed met haar vrijwilligers veel tijd en energie en doet dat met een doel. Dat is om de leefbaarheid in iedere kern van de gemeente Moerdijk vitaal te houden. Het is belangrijk dat het voorzieningen niveau op peil blijft. Een leefbare woonomgeving met voldoende voorzieningen draagt ook bij aan het waarde behoud van de woningen. Het op peil houden van de voorzieningen kost ook geld.  Energiek Moerdijk ziet duurzame energie als –toekomstig- verdienmodel voor deze voorzieningen. Het is om deze reden dat Energiek Moerdijk het accent legt op duurzame energie. Tegelijktijdig zien we bij voorbeeld de behoefte in een betaalbare en kwalitatief goede zorg, openbaar vervoer en eerlijk voedsel. Energiek Moerdijk is ervan overtuigd dat we tot veel in staat zijn als we dat met elkaar willen. De oproep is dan ook om kenbaar te maken waar jij in 2015 voor wilt gaan. En last but not least: voor onze vrijwilligers dank voor jullie inzet en betrokkenheid in 2014! Energiek Moerdijk is van, voor en door burgers! Word lid voor 10 euro per jaar!
0
0
0
s2smodern