Organisatie

Op het gebied van organisatie worden binnen deze werkgroep de volgende zaken verder uitgewerkt:

bestuurlijke structuur; statuten en ook een financieel plan voor de komende vijf jaar. Ook hoe er gecommuniceerd wordt tussen de werkgroepen maar ook naar buiten toe wordt in deze werkgroep geregeld.

Bestuur

  • Voorzitter: Dimph Rubbens –  Standdaarbuiten
  • Penningmeester: Ton Haverkamp
  • Bestuurslid: Joep Peeraer