Agenda

Datum
Woensdag 19 Juni 2019 Kenniscafé Geluid: 19 juni
Zondag 28 Juli 2019 Wereld natuurbeschermingsdag
Maandag 16 September 2019 Internationale dag ter behoud van de ozonlaag
Zondag 13 Oktober 2019 Internationale dag ter voorkoming van natuurrampen
Zaterdag 26 Oktober 2019 Nacht van de nacht