Agenda

Datum
Dinsdag 03 September 2019 Repair Café Zevenbergen
Maandag 16 September 2019 Internationale dag ter behoud van de ozonlaag
Zondag 13 Oktober 2019 Internationale dag ter voorkoming van natuurrampen
Zaterdag 26 Oktober 2019 Nacht van de nacht